CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

Blog CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

Kandidati koji se prijavljuju za kurseve u našoj školi često kao stepen znanja navode da su završili „četvrti stepen“ ili „šesti stepen“ engle. skog jezika. U svim licenciranim školama jezika nivoi se odredjuju prema Zajedničkom evropskom okviru za jezike, koji predstavlja internacionalni standard za opisivanje jezičke kompetencije.  Ima prije svega 2 osnovna cilja – usaglašavanje pedagoških metoda baziranih na zajedničkim osnovama onoga što polaznik mora da zna, a onda i da to bude sredstvo koje će polazniku omogućiti da može precizno da se postavi  na skali nivoa.

Ukupno postoji šest nivoa: A1 i A2, B1 i B2, C1 i C2. Takođe uključuje i tri ‘plus nivoa’(A2+, B1+, B2+). Ova skala omogućava poslodavcima i obrazovnim institucijama da lakše uporede nivoe različitih kvalifikacija i vide kako se ovi nivoi odnose prema ispitima koji su već opšte poznati u njihovim državama.

 

CAMBRIDGE ISPITI

Ispiti Cambridge English poznati su i priznati u školama, na univerzitetima, kod poslodavaca u privatnom i javnom sektoru u zemljama engleskog govornog područja širom svijeta. Ukoliko položite neki od ovih ispita, svoje znanje engleskog jezika možete dokazati svuda u svijetu, jer su Cambridge English sertifikati međunarodno priznati.

 

IELTS (International English Language Testing System)

Ovo je jedan od najpopularnijih ispita za provjeru znanja engleskog jezika na svijetu. Svake godine, više od 1,7 miliona ljudi polaže IELTS ispit. Polaganje ovog ispita otvara vam mnoga vrata – može vam pomoći da živite, studirate i radite širom svijeta. Više od 8.000 organizacija širom svijeta prihvata IELTS, uključujući vladine institucije, kao i akademske ustanove i organizacije za zapošljavanje. IELTS je jedini ispit engleskog jezika koji u imigracijske svrhe prihvataju sve zemlje kojima je to jedan od zahtjeva. Njegova namjena je da vam pomogne da koristite engleski u vašem novom životu u inostranstvu.

 

Evo korisnog sajta za sve one koji se pripremaju za bilo koji od navedenih ispita, kao i za one koji žele provjeriti svoje znanje ili vidjeti šta tačno podrazumijeva svaki od CEFR nivoa:

 

Exam English

Da biste vidjeli kako se Cambridge ispiti i IELTS odnose  prema nivoima evropskog zajedničkog jezičkog okvira, pogledajte dijagram:

Cambridge English

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.