Centar za pripremu Cambridge ispita

Škola stranih jezika Waves već godinama dobiva prestižno priznanje za uspješnu pripremu polaznika za međunarodne ispite, koje u Crnoj Gori organizuje British Council.

Naša škola je već 6 godina Srebrni partner u okviru Addvantage programa British Council-a, što znači – škola sa najviše kandidata koji su uspješno položili Cambridge i IELTS ispite u British Council-u Podgorica, odnosno preporučeni centar za pripremanje kandidata za neki od Cambridge ESOL ispita i IELTS (YLE, KET, PET, FCE, CAE, TKT). Od 2017. godine postali smo TIER 1 partner, što za naše kandidate znači 20% popusta na ispite Univerziteta Cambridge (ESOL).

Dobijeno priznanje, zajedno sa nagradom Big Breaktrough, koju su nam British Council i University of Cambridge dodijelili 2008. godine, predstavlja još jednu potvrdu da smo među najboljim školama stranih jezika u Crnoj Gori.

preparations_centrePriznanje ne pripada samo školi Waves već i svim našim polaznicima koji pokazuju izuzetne rezultate prilikom polaganja međunarodno priznatih ispita Cambridge i IELTS.
Kruna tog uspjeha je status Cambridge English Language Assessment – Exam Preparation Centre, što znači da je naša škola zvanični centar za pripremu Cambridge ispita.
Waves je za sada jedina skola u drzavi sa ovim statusom.