Francuski

Francuski- djeca 10-14 godina

Tečajevi se održavaju u terminima prilagođenim školskom rasporedu učenika, dva puta sedmično po 60 minuta
Vrijeme trajanja: od 17.septembra do 7. juna, sa pauzom za zimski raspust i praznike
Maksimum polaznika u grupi: 10
Mjesečna cijena: 60 €
Plaćanje: mjesečno, unaprijed
Popusti: porodični, za plaćanje unaprijed semestralno
Nudimo i individualnu nastavu, ovisno o slobodnim terminima.

Francuski – srednjoškolci i odrasli

Tečajevi traju od 1.oktobra do 1.maja, dinamikom 2 puta sedmično po 90 minuta ili 2 puta po 120 minuta. Raspored je prilagođen školskom rasporedu polaznika.
Naši su tečajevi prvenstveno usmjereni na razvijanje komunikacijskih vještina.Ovaj tečaj će vam pomoći da steknete samopouzdanje u komunikaciji, utvrdite poznavanje gramatike i proširite vokabular. U nastavi koristimo najnovije materijale francuskih izdavača.
Polaznici mogu izabrati intenzitet kursa:
2x sedmično po 120 min, 3 mjeseca (70 školskih sati)
Cijena tromjesečnog kursa: 300 € , 10% popusta za plaćanje unaprijed.

2x sedmično po 90 min, od 01.10 do 07.06
Mjesečna cijena: 80 € , 10% popusta za plaćanje tri mjeseca unaprijed. Ostali popusti u cjenovniku.

Broj polaznika u grupi: 4 – 8
Po završenom kursu, polaznici polažu ispit kojim se testira: vokabular, gramatika, slušanje/čitanje sa razumijevanjem, pisanje i govor. Nakon položenog ispita, polaznici dobivaju potvrdu škole „Waves“ da su uspješno završili kurs.
Takođe pripremamo polaznike za polaganje međunarodnih ispita DELF i DALF u Francuskom kulturnom centru.

 

fr flag

Učenje francuskog u inostranstvu