Kursevi

U školi Waves nastava se odvija u malim grupama, modernim i ugodno opremljenim učionicama.

Posebna pažnja se posvećuje homogenosti grupa, po uzrastu i po nivou znanja.
Ovakav pristup omogućava predavačima potpuni uvid u napredovanje svakog polaznika. Od samog početka konverzacija na kursu je na ciljnom jeziku.

Profesori su izvorni govornici ili su studirali ili se usavršavali u zemljama svog govornog područja.

Svi kursevi su usklađeni sa CEFR standardima.

Kursevi za firme, hotele, male grupe ili individualne polaznike – na upit tokom cijele godine.

 

Djeca 3-8 godina

Tečajevi se održavaju u terminima prilagođenim ritmu i rasporedu djece, dva puta sedmično po 45 minuta
Vrijeme trajanja: od 16.septembra do 6. juna, sa pauzom za zimski raspust i praznike
Maksimum polaznika u grupi: 10
Od samog početka komuniciramo sa djecom na engleskom jeziku uz jednostavne priče, pjesme, karaoke, pokret (Total Physical Response metoda), fleš kartice, tematski posteri, slikovnice, didaktičke igre.

Saznaj više...
Djeca 8-14 godina

Jezici: ENGLESKI, ITALIJANSKI, ŠPANSKI, NJEMAČKI, FRANCUSKI
Tečajevi se održavaju u terminima prilagođenim školskom rasporedu učenika, dva puta sedmično po 60 minuta.
Vrijeme trajanja: od 16.septembra do 6. juna, sa pauzom za zimski raspust i praznike
Maksimum polaznika u grupi: 10
Cijena uključuje i besplatne konsultacije jednom sedmično i pomoć sa školskim gradivom iz engleskog.
Dva puta sedmično u popodnevnim satima djeca će na pristupačan i zabavan način steći osnove stranog jezika.
Ovaj kurs je namijenjen djeci koja pokazuju sklonost ka jezicima. Polaznici su podijeljeni u starosne grupe

Saznaj više...
Srednjoškolci i odrasli

Tečajevi traju od 1.oktobra do 1.maja, dinamikom 2 puta sedmično po 90 minuta ili 2 puta po 120 minuta. Raspored je prilagođen rasporedu polaznika.
Naši su tečajevi prvenstveno usmjereni na razvijanje komunikacijskih vještina.Ovaj tečaj će vam pomoći da steknete samopouzdanje u komunikaciji, utvrdite poznavanje gramatike i proširite vokabular. U nastavi koristimo najnovije materijale najistaknutijih svjetskih izdavača.

Saznaj više...
Hoteli i firme

Škola za strane jezike “Waves” uspješno organizuje specijalizovane tečajeve za hotele , firme i ordinacije u vašim ili našim prostorijama. Izrađujemo programe za specifične potrebe određene firme i to za svakog polaznika individualno, prema profesiji. Grupe se formiraju tokom cijele godine.
Ovakvi tečajevi uključuju:
– inicijalno i završno testiranje
– analiza potreba polaznika
– nacrt plana i programa

Saznaj više...
Ljeto u školi Waves