Njemački

Njemački – djeca 10-14 godina

Tečajevi se održavaju u terminima prilagođenim školskom rasporedu učenika, dva puta sedmično po 60 minuta
Vrijeme trajanja: od oktobra do maja, sa pauzom za zimski raspust i praznike
Maksimum polaznika u grupi: 10
Mjesečna cijena: 60 €
Plaćanje: mjesečno, unaprijed
Popusti: porodični, za plaćanje unaprijed semestralno
Takođe nudimo i individualnu nastavu, ovisno o slobodnim terminima

Njemački – Srednjoškolci i odrasli

Tečajevi traju od oktobra do  maja dinamikom 3 puta po 90 minuta. Raspored je prilagođen rasporedu polaznika.

Naši su tečajevi prvenstveno usmjereni na razvijanje komunikacijskih vještina.
Ovaj tečaj će vam pomoći da steknete samopouzdanje u komunikaciji, utvrdite poznavanje gramatike i proširite vokabular. U nastavi koristimo najnovije materijale njemačkih izdavača.

Broj polaznika u grupi: 5-10

Cijena kursa (58 školskih sati): 280€, 10% popusta za plaćanje unaprijed. Ostali popusti u cjenovniku.

Licenciranje kod Ministarstva prosvjete za njemački jezik je u toku. Kandidati mogu polagati ispit instituta Humboldt u Podgorici.

 Više informacija : http://www.humboldt.me/me/ispiti/

Želiš se upisati?

Kontaktiraj nas