On-line učenje

Odlučili smo da i tokom ljeta nastavimo sa online nastavom za zainteresovane kandidate – djecu i odrasle, kao i sa Blended learning, kombinacijom nastave engleskog jezika uživo i online.

U svjetlu trenutne finansijske situacije, cijene smo snizili za 15%.

U nastavi koristimo digitalne udžbenike i originalne materijale Cambridge University Press-a, kao i programe, platforme i aplikacije koje pomažu da nastava bude zanimljiva, dinamična i kvalitetna.

Probni čas je besplatan.