Waves 1: Akademija znanja

Akademija znanja
Žrtava fašizma 56
II sprat, C 12
Budva

Waves 2: Zgrada MUP-a

Zgrada MUP-a
Mainski put 52
Budva

Kontaktirajte nas

3 + 1 =

Waves 1:
Akademija znanja
Žrtava fašizma 56
II sprat, C 12
Budva

 

Waves 2:

Zgrada MUP-a
Mainski put 52
Budva

 

Tel. 067 285 555
Tel/fax 033 682 680

Как с нами связаться

15 + 7 =

Как с нами связаться

 

Waves 1:
Akademija znanja
Žrtava fašizma 56
II sprat, C 12
Budva

Waves 2:
Zgrada MUP-a
Mainski put 52
Budva

Tel. 067 285 555
Tel/fax 033 682 680
waves@t-com.me