Waves 1: Akademija znanja

Akademija znanja
Žrtava fašizma 56
II sprat, C 12
Budva

Waves 2: Zgrada MUP-a

Zgrada MUP-a
Mainski put 52
Budva

   

  Waves 1:
  Akademija znanja
  Žrtava fašizma 56
  II sprat, C 11
  Budva

  Waves 2:
  Zgrada MUP-a
  Mainski put 52
  Budva

  Tel.: 067 285 555
  email: skolawaves@gmail.com