Naše lokacije / klikni na mapu

Kontakt

   

  Waves 1:
  Akademija znanja
  Žrtava fašizma 56
  II sprat, C 11
  Budva

  Waves 2:
  Zgrada MUP-a
  Mainski put 52
  Budva

  Tel.: 067 285 555
  email: skolawaves@gmail.com