Waves 1: Akademija znanja

Akademija znanja
Žrtava fašizma 56
II sprat, C 12
Budva

Waves 2: Zgrada MUP-a

Zgrada MUP-a
Mainski put 52
Budva

Kontaktirajte nas

9 + 6 =

Waves 1:
Akademija znanja
Žrtava fašizma 56
II sprat, C 12
Budva

 

Waves 2:

Zgrada MUP-a
Mainski put 52
Budva

 

Tel. 067 285 555
Tel/fax 033 682 680

Kontaktirajte nas

8 + 3 =

Kontakt

Waves 1:
Akademija znanja
Žrtava fašizma 56
II sprat, C 12
Budva

Waves 2:
Zgrada MUP-a
Mainski put 52
Budva

Tel. 067 285 555
Tel/fax 033 682 680
waves@t-com.me