Waves ispiti

Sertifikati škole Waves  priznati su na teritoriji Crne Gore (licenca Ministarstva prosvjete), a nivoi ispita usklađeni su sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike, CEFR. (link https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions)

 

Ispiti se sastoje od pismenog i usmenog dijela, a samo polaganje u prosjeku traje oko 120 minuta.

Škola Waves je licencirana za engleski, španski, italijanski i njemački jezik. Prijavite se za ispit u našoj školi ako vam sertifikat treba:

  • Za produženje licence za turističku agenciju: B1
  • Kao uslov za upis kursa za turističkog vodiča: B2
  • Kao dokaz o znanju stranog jezika pri upisu postdiplomskih i doktorskih studija u inostranstvu (provjeriti sa univerzitetom)
  • U svrhu zaposlenja u Crnoj Gori i inostranstvu (provjeriti sa poslodavcem)

Kandidati kojima je iz ovih ili drugog razloga potreban dokaz o znanju stranog jezika mogu prijaviti ispit u našoj kancelariji ili nas kontaktirati mailom: http://skolawaves.com/kontakt/

Polaganje ispita organizuje se jednom mjesečno, a cijena polaganja ispita u redovnom roku je 50€.

Ispit van roka, sa sertifikatom izdatim isti dan: 100€

Ispit je besplatan za polaznike kurseva u školi Waves.

 

Datumi polaganja:

 

7.05.2021. u 10h

31.05.2021 u 10h

28.06. 2021 u 10h

 

Želiš se upisati?

Priprema za Cambridge ispite, prijava do 03.09.
Ljeto 2021, engleski, njemački