IELTS / APTIS TESTOVI

IELTS

IELTS je ispit za one koji žele studirati ili raditi u zemljama gde je engleski jezik komunikacije.

IELTS je skraćenica za International English Language Testing System i pokazuje nivo znanja pri kom možete komunicirati sa ljudima kojima je engleski maternji i da pri tom uspješno koristite sve četiri jezičke vještine: razumijevanje, čitanje, pisanje i govor.

Za razliku od Cambridge ESOL ispita, IELTS ima “rok trajanja” od 2 godine.

IELTS je vodeći ispit engleskog jezika i svake godine ga polaže preko million ljudi. Priprema za IELTS se odvija u većini slučajeva kao individualna nastava.

Cijena individualne pripreme: 30 € – 60 min.

APTIS

Aptis test, razvijen od strane Britanskog savjeta, je najsavremeniji dijagnostički ispit engleskog jezika koji može precizno i pouzdano da procijeni znanje engleskog jezika ispitanika po standardima Zajedničkog jezičkog okvira Savjeta Evrope (CEFR).

Aptis ispit je pristupačan, prilagodjava se potrebama kandidata, koristi moderan pristup u testiranju sa efikasnom isporukom rezultata. U skladu sa CEFR, rezultati su izraženi po odabranoj jezičkoj vjestini od A1 do C nivoa.

Provjerite znanje engleskog jezika  http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/

Želiš se upisati?