Španski

Djeca 9-14 godina

Tečajevi se održavaju u terminima prilagođenim školskom rasporedu učenika, dva puta sedmično po 60 minuta
Djeca će na pristupačan i zabavan način steći osnove španskog jezika.
Vrijeme trajanja: od 17.septembra do 7. juna, sa pauzom za zimski raspust i praznike
Maksimum polaznika u grupi: 10
Mjesečna cijena: 60 €
Plaćanje: mjesečno, unaprijed
Popusti: porodični, za plaćanje unaprijed semestralno
Takođe nudimo i individualnu nastavu, ovisno o slobodnim terminima

Srednjoškolci i odrasli

Tečajevi traju od 1.oktobra do 1.maja, dinamikom 2 puta sedmično po 90 minuta ili 2 puta po 120 minuta. Raspored je prilagođen školskom rasporedu polaznika.
Naši su tečajevi prvenstveno usmjereni na razvijanje komunikacijskih vještina.Ovaj tečaj će vam pomoći da steknete samopouzdanje u komunikaciji, utvrdite poznavanje gramatike i proširite vokabular. U nastavi koristimo najnovije materijale izdavača Espasa.
Polaznici mogu izabrati intenzitet kursa:
2x sedmično po 120 min, 3 mjeseca (70 školskih sati)
Cijena tromjesečnog kursa: 300 € 10% popusta za plaćanje unaprijed.

2x sedmično po 90 min, od 01.10 do 07.06
Mjesečna cijena: 80 € 10% popusta za plaćanje tri mjeseca unaprijed.

Broj polaznika u grupi: 4 -8
Po završenom kursu, polaznici polažu ispit kojim se testira španski: vokabular, gramatika, slušanje/čitanje sa razumijevanjem, pisanje i govor. Nakon položenog ispita, polaznici dobivaju certifikat škole „Waves“, licenca Ministarstva prosvjete i nauke br. 04-1-353 .

Polaznike koji se pripremaju za nastavak školovanja ili rad u Španiji, pripremamo za polaganje ispita na Instituto Cervantes

 

es flag

Učenje španskog u inostranstvu