Cambridge KET i PET

Cambridge English: Key (KET) i Key for Schools (KETfS)

Cambridge English: Key, koji se takođe naziva Key English Test (KET) je najniži nivo ispita General English u okviru Cambridge English-a. Pokazuje da možete da komunicirate na osnovnom nivou engleskog jezika u svakodnevnim situacijama. 

Cambridge English:  Key for Schools (KETfS) je na istom nivou kao Cambridge English: Key i takođe pruža isti međunarodno priznati sertifikat. Jedina razlika je u tome što je sadržaj ispita usmjeren ka interesima i iskustvima djece školskog uzrasta.

Nivo kvalifikacije: Osnovni = A2 u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom.  

Ko bi trebalo da polaže ovaj ispit?

Treba da polažete KET ako imate oko 250 sati učenja i prakse i ako možete da govorite, pišete i razumijete osnovni nivo engleskog jezika. Ovaj ispit je prvi korak u izgradnji vašeg znanja engleskog jezika za posao i studiranje u budućnosti. Da biste polagali ispit treba da ste u mogućnosti da:

  • pitate i postavljate pitanja o sebi i drugima
  • razumijete objave i uputstva kada ljudi govore polako i razgovjetno
  • kažete ljudima šta mislite o nečemu što ste pročitali ili čuli

 Kakav je format ispita?

Pismeni dio ispita se sastoji iz tri dijela – čitanje, pisanje i slušanje. Usmeni ispit polažete u prisustvu dva ispitivača i jednog kandidata za ispit.

Uspješni kadidati dobijaju sertifikate s ocjenama “položio/la” i “položio/la s izuzetnim uspjehom”.

Cambridge English: Preliminary (PET) i Preliminary for Schools (PETfS)

Cambridge English: Preliminary se takođe naziva Preliminary English Test (PET) i Preliminary English Test for Schools (PETfS). Ovaj ispit pokazuje da možete da komunicirate na engleskom jeziku u praktičnim, svakodnevnim situacijama. Obezbjediće vam dobar osnov ako želite da studirate za profesionalnu kvalifikaciju za engleski jezik.

Nivo kvalifikacije: Srednji = B1 u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom.

Ko bi trebalo da polaže ovaj ispit?             

Priprema za ispit PET će unaprijediti vaše znanje engleskog jezika tako što ćete biti u mogućnosti da komunicirate kada putujete ili ste na poslu u kontaktu sa ljudima koji govore engleski jezik.

Da biste polagali ispit treba da ste u mogućnosti da:

  • izrazite šta vam se sviđa, a šta vam se ne sviđa, kao i da o tome razgovarate sa drugima
  • razumijete govorne i pisane objave i uputstva
  • pišete lično pismo ili da zapisujete bilješke sa sastanka ili diskusije

 Kakav je format ispita?

Pismeni dio ispita se sastoji iz tri dijela – čitanje, pisanje i slušanje. Usmeni ispit polažete u prisustvu dva ispitivača i jednog kandidata za ispit.

Uspješni kadidati dobijaju sertifikate s ocjenama “položio/la” i “položio/la s izuzetnim uspjehom”.

Koja je cijena ispita?

Škola Waves je zvanični pripremni centar za KET i PET ispite, pa su cijene sa popustom. Cijena ispita KET i KETfS je 77 €, a PET i PETfS 90 €.

Kada i gdje se mogu prijaviti?

Zvanična registracija je od 30.08 do 03.09., ali se u našoj školi možete prijaviti već od 01.08. na email skolawaves@gmail.com , tel 067 285 555 ili u kancelariji škole (Akademija znanja, Žrtava fašizma 56, II sprat, C11) radnim danom od 8 do 14h.

 

 

Želiš se upisati?