Njemački

 

Njemački – djeca 10-14 godina

Tečajevi se održavaju u terminima prilagođenim školskom rasporedu učenika, dva puta sedmično po 60 minuta
Vrijeme trajanja: od oktobra do maja, sa pauzom za zimski raspust i praznike
Maksimum polaznika u grupi: 10
Mjesečna cijena: 72 €
Plaćanje: mjesečno, unaprijed
Popusti: porodični, za plaćanje unaprijed 

Njemački – Srednjoškolci i odrasli

Licenca Ministarstva prosvjete br UPI-1050303-604/20-321

Tečajevi traju od oktobra do maja dinamikom 3 puta po 90 minuta. Raspored je prilagođen rasporedu polaznika.

Naši su tečajevi prvenstveno usmjereni na razvijanje komunikacijskih vještina.

Ovaj tečaj će vam pomoći da steknete samopouzdanje u komunikaciji, utvrdite poznavanje gramatike i proširite vokabular. U nastavi koristimo najnovije materijale njemačkih izdavača.

NIVOI A1-C1

Broj polaznika u grupi: 5-10

Cijena kursa (58 školskih sati): 338€.

Polaznici mogu, uz nadoplatu od 10€ dobiti tromjesečni pristup platformi za učenje njemačkog jezika: https://online-teacher.org/deutsch/

Kandidati takođe mogu polagati ispit instituta Humboldt ili Goethe Instituta.

 Više informacija : http://www.humboldt.me/me/ispiti/

https://www.goethe.de/en/spr.html

 

 

Želiš se upisati?