Cambridge Young Learners

Osmišljeni tako da ocijene znanje engleskog jezika kod djece između sedam i dvanaest godina, ispiti Cambridge English: Young Learners (YLE) dostupni su na tri nivoa ocjenjivanja (Starters, Movers i Flyers) koji podstiču djecu na rad tokom kojeg se prati njihov napredak.

Cambridge English: Starters

Cambridge English: Starters je prvi od tri nivoa Cambridge English-a: Ispiti Young Learners (YLE) za djecu uzrasta između sedam i dvanaest godina. Ovaj ispit će podstaknuti vaše dijete da uči engleski jezik od mlađeg uzrasta i da formira pozitivan stav prema testovima jezika.

Nivo kvalifikacije: Uvodni

Na ispitu, vaše dijete treba da:

  • prepoznaje boje na engleskom jeziku
  • odgovara na vrlo jednostavna pitanja o sebi
  • piše kratke odgovore sastavljene iz jedne riječi na osnovna pitanja

Šta se dešava kada moje dijete polaže ovaj ispit?

Ispit nije moguće položiti ili ne položiti. Vaše dijete može dobiti najviše pet poena za svaki dio ispita. Broj poena koji dobiju za svaki dio će biti prikazan na serifikatu. Primiće sertifikat mjesec dana nakon polaganja ispita.

PRIMJER TESTA STARTERS: Cambridge young learners starters sample test

Cambridge English: Movers

Cambridge English: Movers je drugi od tri nivoa u sklopu Cambridge English-a: Ovaj ispit će podstaknuti vaše dijete da komunicira na engleskom jeziku u svakodnevnim situacijama i da formira pozitivan stav o testovima jezika.

Nivo kvalifikacije: Početnik = A1 u okviru Zajedničkog evropskog okvira.

Na ispitu, vaše dijete treba da:

  • razumije osnovna uputstva na engleskom jeziku
  • popuni jednostavan obrazac ili odgovori na pitanja o sebi
  • odgovori na pitanja i zapiše jednostavne činjenice (kao što su dani u sedmici, vrijeme ili imena) koje čuju ili pročitaju u dječijoj priči

Šta se dešava kada moje dijete polaže ovaj ispit?

Ispit nije moguće položiti ili ne položiti. Vaše dijete može dobiti najviše pet poena za svaki dio ispita. Broj poena koji dobije za svaki dio će biti prikazan na serifikatu. Primiće sertifikat mjesec dana nakon polaganja ispita.

PRIMJER TESTA MOVERS: Cambridge young learners movers sample test

Cambridge English: Flyers

Cambridge English: Flyers je najviši od tri nivoa u okviru Cambridge English-a. Ovaj ispit pokazuje da vaše dijete može da razumije jednostavni nivo engleskog jezika u svakodnevnim situacijama i da komunicira na osnovnom nivou engleskog jezika.

Nivo kvalifikacije: Osnovni = A2 u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom.

Na ispitu, vaše dijete treba da:

  • objasni razliku između dvije priče ili slike
  • napiše ili ispriča kratku priču na engleskom jeziku
  • postavlja pitanja i koristi prošlo vrijeme

Ispit Cambridge English: Flyers je ekvivalentan ispitu Cambridge English: Key for Schools (KETfS).

Šta se dešava kada moje dijete polaže ovaj ispit?

Ispit nije moguće položiti ili ne položiti. Vaše dijete može dobiti najviše pet poena za svaki dio ispita. Broj poena koji dobije za svaki dio će biti prikazan na serifikatu. Primiće sertifikat mjesec dana nakon polaganja ispita.

PRIMJER TESTA FLYERS: Cambridge young learners flyers sample test

Koja je cijena ispita?

Škola Waves je zvanični pripremni centar za YLE ispite, pa su cijene sa popustom. Cijena ispita YLE Starters je 54 €, YLE Movers 58 €, a YLE Flyers 63 €.

Kada i gdje se mogu prijaviti?

Zvanična registracija je od 30.08 do 03.09., ali se u našoj školi možete prijaviti već od 01.08. na email skolawaves@gmail.com , tel 067 285 555 ili u kancelariji škole (Akademija znanja, Žrtava fašizma 56, II sprat, C11) radnim danom od 8 do 14h.

 

 

Želiš se upisati?