Talijanski

 

Djeca 9-14 godina

Kursevi se održavaju u terminima prilagođenim školskom rasporedu učenika, dva puta sedmično po 60 minuta.
Djeca će na pristupačan i zabavan način steći osnove italijanskog jezika.
Vrijeme trajanja: od septembra do juna, sa pauzom za zimski raspust i praznike
Maksimum polaznika u grupi: 10
Mjesečna cijena:60 €
Plaćanje: mjesečno, unaprijed
Popusti: porodični, za plaćanje unaprijed

Takođe nudimo i individualnu nastavu, ovisno o slobodnim terminima

 

Srednjoškolci i odrasli

Tečajevi traju od 1. oktobra do 1. maja, dinamikom 2 puta sedmično po 90 minuta. Raspored je prilagođen rasporedu polaznika.
Naši su tečajevi prvenstveno usmjereni na razvijanje komunikacijskih vještina. Ovaj tečaj će vam pomoći da steknete samopouzdanje u komunikaciji, utvrdite poznavanje gramatike i proširite vokabular. U nastavi koristimo najnovije materijale izdavača Guerra i Eli.

Trajanje kursa: 2x sedmično po 90 min., od 01.10. do 07.06. 58 školskih časova po kursu.

Mjesečna cijena: 80 €

Broj polaznika u grupi: 4 – 8

Po završenom kursu, polaznici polažu ispit kojim se testira: vokabular, gramatika, slušanje/čitanje sa razumijevanjem, pisanje i govor.

 

Nakon položenog ispita, polaznici dobivaju certifikat škole „Waves“, licenca Ministarstva prosvjete i nauke.

Želiš se upisati?

Priprema za Cambridge ispite, prijava do 03.09.
Ljeto 2021, engleski, njemački