Novosti

Upis na kurseve iz četiri jezika, dvanaest nivoa

Škola Waves je licencirana za nastavu engleskog, njemačkog, španskog i italijanskog jezika. Upis je u januaru.

Priprema za FCE, CAE i IELTS

Uspjeh na Cambridge English Qualifications ispitu donosi vam međunarodno priznatu diplomu. Ove kvalifikacije za opšti engleski dokazuju da možete da govorite i pišete engleski jezik dovoljno dobro da možete da radite ili studirate u okruženju u kojem se govori engleski jezik, upišete postdiplomske studije ili jednostavno dokažete da ste unaprijedili svoje znanje engleskog jezika

Besplatne konsultacije za gradivo iz engleskog

Svi učenici od trećeg do devetog razreda mogu doći dva puta mjesečno na besplatni sat engleskog, gdje ćemo im pomoći oko nedoumica u vezi sa školskim gradivom. Takođe, ako bude potrebno, prije pismenog ispita ćemo održati besplatnu nastavu preko zoom-a u svrhu pripreme za pismeni. Pored ovoga, učenicima koji to žele,  dat ćemo dodatni materijal radi lakšeg savladavanja gradiva.

Cambridge Young Learners

Cambridge Young Learners ispiti za djecu: osmišljeni su tako da ocijene znanje engleskog jezika kod djece između sedam i dvanaest godina. Ispiti Cambridge English: Young Learners (YLE) dostupni su na tri nivoa ocjenjivanja (Starters, Movers i Flyers) koji podstiču djecu na rad tokom kojeg se prati njihov napredak i dodjeljuje odgovarajući sertifikat mjesec dana nakon polaganja.

Besplatno probno testiranje za Cambridge ispite, 16.04.

Pristupanje probnom ispitu omogućava kandidatima da se upoznaju sa formatom ispita i ispitnom atmosferom. Ispit je besplatan za sve, bez obzira jesu li učenici škole Waves ili ne. Testirat ćemo Listening, Reading, Writing, Use of English. Svaki kandidat će dobiti povratnu informaciju o svom nivou, te smjernice za pripremu i polaganje “pravog” Cambridge ispita.

Cambridge ispiti na nivou A2 i B1

Priprema i polaganje Cambridge ispita na nivou A2 i B1: KET i PET for Schools. Ovi ispiti pokazuju da možete da komunicirate na osnovnom nivou engleskog jezika u svakodnevnim praktičnim situacijama i usmjereni su ka interesima i iskustvima djece školskog uzrasta. Također su dobar osnov ako želite da studirate za profesionalnu kvalifikaciju za engleski jezik. Dodjeljuje se međunarodno priznati sertifikat.

Posjetili smo bolonjsku školu stranih jezika Cultura Italiana

Bologna je prekrasan grad koji datira još iz srednjeg vijeka, a još ga nije otkrio masovni turizam, kao npr. Firencu, Veneciju i Rim. Ovdje je osnovano prvo sveučilište u Europi (1088.) Zbog duge tradicije  studentskog grada, svoje ljepote, atmosfere i gastronomske ponude, Bologna je savršeno mjesto za učenje italijanskog

Škola Waves je zvanični pripremni centar za ove ispite, pa su cijene sa popustom.