Cambridge FCE, CAE i IELTS

Cambridge English: First (FCE) i First for Schools (FCEfS)

Cambridge English: First se takođe naziva First Certificate in English (FCE) i First Certificate in English for Schools (FCEfS). Ova kvalifikacija za opšti engleski dokazuje da možete da govorite i pišete engleski jezik dovoljno dobro da možete da radite ili studirate u okruženju u kojem se govori engleski jezik.

Nivo kvalifikacije: Viši srednji = B2 u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom.

Ko bi trebalo da polaže ovaj ispit?

Treba da se spremate za FCE ako želite da radite u kompaniji u kojoj se govori engleski jezik, da živite u zemlji u kojoj se govori engleski jezik ili da pohađate pripremni ili pred-univerzitetski studijski program na engleskom jeziku. 

Da biste polagali ispit treba da ste u mogućnosti da:

  • pišete kratke izvještaje i email-ove
  • objasnite neku ideju ili vodite detaljnu raspravu na engleskom jeziku
  • razumijete opšti engleski na televiziji i u novinama

 Kakav je format ispita?

Ispit FCE se sastoji iz pet dijelova. Završićete čitanje, pisanje, engleski u praksi i slušanje u istom danu. Usmeni dio ispita obično polažete drugog dana. Usmeni se polaže u prisustvu dva ispitivača i jednog kandidata za ispit.

Cambridge English: Advanced (CAE)     

Cambridge English: Advanced se takođe naziva Cambridge Advanced Certificate in English (CAE). Ova kvalifikacija za opšti engleski pokazuje da  vaše znanje engleskog jezika odgovara standardu koji se očekuje od profesionalca u poslu ili studenta na univerzitetu.

Nivo kvalifikacije: Napredni = C1 u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom

Ko bi trebalo da polaže ovaj ispit?     

Treba da polažete ispit CAE ako želite da dokažete poslodavcima ili univerzitetima da možete samouvjereno da komunicirate na engleskom jeziku u poslovnom i visoko akademskom kontekstu. Da biste polagali ispit treba da ste u mogućnosti da:

  • pišete kompleksne izvještaje i email-ove i da zapisujete bilješke sa sastanaka i predavanja
  • držite prezentacije o komplikovanim idejama na engleskom jeziku
  • razumijete razne tekstove, počev od beletristike pa do novinskih članaka u kojima se izražava nečije mišljenje.

 Kakav je format ispita?

Ispit CAE se sastoji iz pet dijelova. Završićete čitanje, pisanje, engleski u praksi i slušanje u istom danu. Usmeni dio ispita obično polažete drugog dana. Usmeni polažete u prisustvu dva ispitivača i jednog kandidata za ispit.

International English Language Testing System (IELTS)

Postoje različiti tipovi IELTS testova koje možete da polažete. IELTS može da vam pomogne da da dobijete posao kakav ste oduvijek željeli, upišete fakultet/postdiplomske studije ili jednostavno dokažete da ste unaprijedili svoje znanje engleskog jezika. Treba odabrati test u zavisnosti od toga šta želite da radite.

Prije nego što se prijavite za polaganje testa, obavezno provjerite koji vam je test potreban.

IELTS Academic test

IELTS Academic test mjeri da li imate nivo znanja engleskog jezika potreban za akademsko okruženje visokog obrazovanja. On odražava neke od karakteristika akademskog jezika i procjenjuje da li ste spremni da započnete studiranje ili usavršavanje. Ako vam je cilj da studirate na univerzitetu ili radite u nekoj organizaciji u zemlji engleskog govornog područja, onda je IELTS Academic test za vas.

Format: Postoje četiri dijela testa: Slušanje, Čitanje, Pisanje i Razgovor.

IELTS General training test

IELTS General Training ocjenjuje znanje engleskog jezika u praktičnom, svakodnevnom kontekstu. Zadaci i testovi odražavaju i poslovne i društvene situacije. Ukoliko je vaš cilj da steknete osnovno ili srednje obrazovanje u inostranstvu, radite ili se obučavate za rad u zemlji engleskog govornog područja ili želite da se iselite u zemlju engleskog govornog područja, moraćete da položite IELTS General Training test.

Format: Postoje četiri dijela testa: Slušanje, Čitanje, Pisanje i Razgovor.

Koja je cijena ispita?

Škola Waves je zvanični pripremni centar za ove ispite, pa su cijene sa popustom.

Cijena FCE ispita je 149 €, CAE je 158 €, a IELTS 210 €.

Kada i gdje se mogu prijaviti?

Zvanična registracija je od 30.08 do 03.09., ali se u našoj školi možete prijaviti već od 01.08. na email skolawaves@gmail.com , tel 067 285 555 ili u kancelariji škole (Akademija znanja, Žrtava fašizma 56, II sprat, C11) radnim danom od 8 do 14h.

 

 

 

Želiš se upisati?