Novosti u ovoj školskoj godini:

Naša teacher Jasna je otišla na post diplomski studij na University College u London, a nju će ove godine zamijeniti simpatična i dinamična koleginica Bojana.

Prijava za Cambridge ispite traje do 6. septembra u 10h. Ovi međunarodni ispiti za djecu i odrasle se održavaju u oktobru u Budvi i Podgorici.

Novost u nastavi za odrasle su konverzacijski kursevi na nivou B1+ i B2 iz engleskog i španskog  jezika.

Empower, 2nd ed je najnoviji udžbenik Cambridge University Press-a, koji ćemo koristiti za nivo B1 i B2 iz engleskog jezika.

Za osmogodišnjake, uveli smo novi program, Storyfun, koji se bazira na pričama i vježbama za ispit Cambridge Starters. Ovaj program će pomoći učenicima da steknu sigurnost u čitanju i pisanju, kao i razumijevanju i govoru.

Želiš se upisati?